top of page

Bekkenfysiotherapie voorafgaand en na een operatie

Voor voor verschillende operaties kan de bekkenfysiotherapeut begeleiding bieden om herstel te bespoedigen. Bijvoorbeeld door goed om te leren gaan met buikdruk, het goed gebruiken van bekkenbodemspieren en het aanleren van een juist mictie/ontlastingsgedrag.

 

Bij de volgende operaties wordt begeleiding van een bekkenfysiotherapeut aangeraden:

  • Verzakkingsoperaties

  • Prostaatoperaties

  • Operaties tegen incontinentie

  • Operaties bij kanker in het buik- en bekkengebied

  • Operatie na het opheffen van een stoma

Neem gerust contact op om een afspraak
te plannen.
bottom of page