KWALITEIT

Bekkenpraktijk is een kleinschalige fysiotherapiepraktijk gespecialiseerd in klachten op het gebied van bekken, buik en bekkenbodem bij mannen en vrouwen. Bekkenpraktijk heeft een BIG-geregistreerde fysiotherapeut die voldoet aan de normen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Naast deze kwaliteitseisen voldoet de bekkenfysiotherapeut aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB). Dit betekent dat de bekkenfysiotherapeut een driejarige aanvullende opleiding heeft afgerond ter specialisatie van klachten in de buik, bekken, bekkenbodem en lage rug. Deze kennis wordt aangevuld en onderhouden door regelmatige bijscholing.

 

Om de continuïteit en bereikbaarheid van de behandeling te waarborgen werkt de Bekkenpraktijk samen met twee andere fysiotherapiepraktijken:

 

  • Paramedisch Centrum de Spil in Diepenveen

  • Fysiotherapie Klarenbeek in Klarenbeek

Vertrouwelijkheid & integriteit

 

De behandelingen van de Bekkenpraktijk worden uitgevoerd volgens de principes van Evidence Based Practice in de bekkenfysiotherapie. Deze bijdetijdse, curatieve zorg wordt op ethisch verantwoorde wijze toegepast. Hierbij worden de kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland gehanteerd tijdens de doelmatige behandelingen.

 

Bekkenpraktijk is zich ervan bewust dat de patiënt zich tijdens een (bekken)fysiobehandeling kwetsbaar opstelt. De Bekkenpraktijk vindt het daarom belangrijk dat er een vertrouwelijke en beschermde sfeer heerst. Iedere behandeling wordt voorafgegaan met een goedkeuring of instemming van de patiënt. Alle gedeelde informatie wordt als vertrouwelijke informatie behandeld.  De Bekkenpraktijk gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen fysiotherapeut en patiënt gedurende een behandeling. Hierbij hanteert de Bekkenpraktijk een heldere en transparante communicatie.

 

Klachten

 

Indien er onverhoopt klachten zijn over de geleverde zorg van de Bekkenpraktijk kan dit gemeld worden bij de Bekkenpraktijk zelf of via de Klachtenregeling van de KNGF. De Bekkenpraktijk vindt het belangrijk dat patiënten zich gehoord voelen, er snel iets met de klacht gedaan wordt en er verbeteringen in gang kunnen worden gezet om (dezelfde) klachten in de toekomst te voorkomen. Daarom adviseert de Bekkenpraktijk eventuele klachten eerst te bespreken met de behandelende fysiotherapeut. Indien gewenst kan hier iemand bij aanwezig zijn ter ondersteuning van de patiënt, bijvoorbeeld een familielid of iemand van een patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang Nederland. In dit gesprek kan besproken worden wat er is gebeurd, hoe dit door beide partijen is ervaren, wat de (blijvende) gevolgen hiervan zijn en wat er verwacht wordt van de Bekkenpraktijk.

 

Indien zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat heeft kan er een officiële klacht worden ingediend bij een de Klachtencommissie van het KNGF.

Voor meer informatie over de Klachtencommissie of andere mogelijkheden is er een folder 'Een klacht over uw Fysiotherapeut' van de KNGF beschikbaar via deze link.

 
 

VESTIGINGEN

De Spil

Draaiomsweg 46A

7431 CX Diepenveen

www.despil.com

FysiotherapieKlarenbeek

Achter de molen 10

7382 CE Klarenbeek

www.fysiotherapieklarenbeek.nl

 

LID VAN

- Coöperatie Deventer Salland
- Samenwerkende bekkenfysiotherapeuten Deventer en omstreken

www.fysiotherapiedeventersalland.nl
www.defysiotherapeut.com
www.nvfb.nl

Geregistreerd als fysiotherapeut / bekkenfysiotherapeut

in het kwaliteitsregister van de KNGF, CKR en BIG 19003324904

OPENINGSTIJDEN

Maandag

Dinsdag 

 

Woensdag 

Donderdag

CONTACT

a.visser@bekkenpraktijk.nl

06 50 27 6000

9.00 – 17.00 uur

8.45 – 12.30 uur

18.00 - 21.00

8.45 – 17.00 uur

8.45 – 17.00 uur

  • LinkedIn - White Circle